00 10/24/2009 3:25 PM
Andujar
Contini
Diakité
Silvestre
Jankulovski
Seedorf
Carboni
Mudingayi
Ekdal
Ronaldinho
Menez