00 8/5/2020 10:47 PM
stasera la sfinge è bocciata! [SM=g5392792]